Products
Podstrony
Services
The main directions of activity:

- Projecting and production of electronic controlling, measuring and recording systems for usable vehicles, trucks, semitrailers and buses.

- Projecting, assembling and distribution of the air conditioning and filter ventilation systems to usable cars and vehicles, based on offer of  WESTERMAN - Germany.  We are a representative of this company in Poland.

- Projecting and production of audio-video systems and image recorders to usable vehicles, buses, trains, trams, building machines, mines, military vehicles and police.
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2007-2019 Eko-Moto Sp. z o.o. (0,01 sec.)
Eko-Moto Sp. z o.o. :: ul. Św. Brata Alberta 105/107, 42-224 Częstochowa :: Tel./fax: +48 (034) 365 12 88 ::
NIP 949-17-19-230 :: KRS 0000 178824 :: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydziału Gospodarczego KRS :: Kapitał zakładowy 60.000,- PLN
Wykonanie strony: Brewka.pl